แจ้งกำหนดการอบรมเว็ปไซต์สำหรับคณะและหน่วยงาน version2
  • วันศุกร์ ที่ 10 พ.ย.60 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ตึกทันตแพทย์ ชั้น 6 (ห้องประชุมเล็ก)วัชรพล
  • ผู้เข้าอบรม ขอบุคลากรสำนัก/คณะ ละ 1- 2 ท่าน (หากท่านใดมีคอมพิวเตอร์สามารถนำมาได้ค่ะ)
Agenda
1.แนะนำรูปแบบการใช้งาน version2     
2.การจัดเตรียมเนื่อหาก่อนการ update เว็ปไซต์
  •   การกำหนดโครงสร้างข้อมูลภายในเว็ป
  • การตรวจสอบเนื้อหาก่อน upload ข้อมูล
  • การจัดระเบียนข้อมูล รูปภาพ ข้อความ สี ตัวหนังสือ ฯลฯ
  • ทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์

Go to top