Menu

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมรับขวัญนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

โดยมีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ พิธีไหว้ครู และ พิธีเทียน ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1

ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

Go to top